top of page

איטום קירות חיצוניים - תכנים באתר

איטום קירות בסנפלינג

מה הם האפשרויות כאשר אנו זקוקים לעבודת איטום?

מתי כדי להשתמש בסנפלינג ומתי בפיגומים?

כאשר אנו זקוקים לעבודת איטום קירות חיצוניים ישנן שתי אפשרויות, אפשר להפשיט את הבניין מכל מעטפת הטיח הישנה ולמרוח את כל קירות הבניין בבטון וטייח חדש. או...

איטום בסנפלינג

מה החשיבה מאחורי תמכור עבודת סנפלינג?

לאיזה סוג של עבודות יתאים איטום בסנפלינג?

איטום בסנפלינג אכן נותן יתרון משמעותי על הוזלת מחיר העבודה לאומת עבודה עם פיגומים.איכות העבודה תלוייה לחלוטין בהבנה מקצועית של שלבי העבודה עם חומרי האיטום...

איטום חלונות

מה הם שלבי העבודה של איטום חלונות?

מה חשוב לדעת על תהליך האיטום?

מאיפה יכלה להיות חדירה של מים מחלון?

לפעמים נעשה שיפוץ לדירה, החלונות מוחלפים לחדשים אך לא נעשה איטום כראוי בין מסגרת החלון לקירות החיצוניים.פעמים רבות יש חומר איטום גמיש כלשהו כמו סיליקון שאינו מותאם לתנאי מזג האויר בחוץ, החומר מתכלה יחסית מהר.גם אם נעשה שימוש בדבקים המותאמים לאיטום קירות חיצוניים...

איטום סדקים בקיר חיצוני

איך מטפלים בסדק?

מה הם האפשרויות ושלבי העבודה?

בכדי להבין איך נעשה איטום סדקים בצורה יסודית חשוב להבין איך נוצר הסדק, איך הוא מתנהג ומה לא יאפשר לו להיפתח בשנית.סדקים בקירות נוצרים מתנודות של הבניין כולו לאורך שנים, ישנם בניינים שנמצאים במתח תמידי, ולאחר מריחת בטון בסדק אנחנו נראה אותו נפתח מייד.לרוב אנחנו נראה את הסדקים...

bottom of page