top of page

איטום מסילת חלון

מעבר להנעת החלון, מסילת החלון מתפקדת כמערכת ניקוז מי גשמים, מסילה תקינה אמורה להיות בשיפוע כלפי חוץ ולנקז את המים דרך פתחי ניקוז. בין כל תעלה לזו שלצידה אמור להיות מעבר לזרימה של מים עד לפתחים החוצה.

פתחי ניקוז ושיפוע תקין

איטום מסילות חלון

כאשר אין פתחי ניקוז או אין שיפוע תקין, המסילה עולה על גדותיה ונשפכת גם מתוך הצד הפנימי.

פתחי ניקוז אפשר לייצר עם קדיחה במקדח מתכת, צריך להיזהר שלא לפצוע את תחתית המסילה ולייצר פתח לחדירת מים.

את השיפוע נתן לסדר עם הברגת ברגים מתחת לצידה הפנימי של המסילה ולדחוף אותה כלפי מעלה.

אם פעולה זו מפריעה לחלון לנוע בחפשיות כדאי לפנות לבעל מקצוע מתקין חלונות.

איטום המסילה

המסילה אמורה להיות אטומה ופעמים רבות מים חודרים את מבנה המתכת, נלכדים בין המסילה לקיר מתחת ומוצאים את דרכם לקיר הפנימי, לפעמים נראה נזילות מים על הקיר או שאין להם דרך לצאת בזליגה והקיר לאורך זמן שותה את המים ומפריש אותם מתוכו לפנים החדר. אז נראה קילופים בקיר, לחות ועובש, למים לוקח עד כחודש לצאת מתוך הקיר בזמן יובש מוחלט.


כאשר מחברים את תשתית המסילה לראשונה עושים זאת עם קדיחות וברגים לתוך הקיר מתחת, כבר ראיתי חלונות שהבריגו בהם כמה ברגים ללא הצלחה ופשוט נשאר שם חור. אם לא יושם חומר איטום בין תשתית הקיר למסילה,

ובאופן מיוחד בנקודות הקדיחה, עלולה להיות חדירת מים.

החיבורים בין מבנה המסילה לצדדי מסגרת החלון גם הם לעיטים אינם

אטומים, את האיטום נתן לעשות עם סופר7 או דבק מקביל בחוזקו, אם נעשה שימוש בסיליקונים חלשים יותר הם עלולים להתפורר לאורך זמן.

אין צורך למרוח פריימר לפני(חומר מקשר) אבל חשוב מאד לייבש את מבנה המסילה לחלוטין ולנקות מאבק, דבקים פשוט אינם מתחברים לאבק ורטיבות.

איטום המסילה מצידה החיצוני:

איטום מסילת חלון מצידה החיצוני

בנוסף לאיטום מתחת למסילה בזמן ההתקנה, יש לאטום את כל אורך המסילה וכל מסגרת החלון בארבעת צדדיה מבחוץ במפגש עם הקיר החיצוני. שוב, חשוב לנקות ולחחבש היטב את השטח לפני מריחת חומר איטום, וכמו כן יש צורך בצביעת פריימר על גבי שטח הקיר ברוחב של כסנטימטר אחד מקו מבנה מסגרת החלון. לסיקה יש פריימר טוב המיועד להתחברות של דבקים לקירות, יכל להיעשות שימוש בכל סוג אחר של פריימר המיועד לכך.

אני לא לוקח עבודות של איטום מסילת חלון בלבד, כשלים באיטום חלונות נובעים ממקומות נוספים המגיעים מקירות חיצוניים ועוד, לעוד אינפורמציה היכנסו לאיטום חלונות.

Comments


פוסטים אחרונים
חיפוש לפי טאגים
No tags yet.
bottom of page