top of page

איטום חלונות בסנפלינג


איטום חלונות בסנפלינג מאפשר גישה מאד נוחה לעבודה.

הטיפול ברוב חדירות המים הוא עם דבקים גמישים המיועדים לשימוש חיצוני, לעיטים האיטום דורש תיקוני בטון.

בסנפלינג העבודה גדלה ככל שנוספים שלבי עבודה, למשל כאשר נעשה

שימוש בבטון, אנחנו לא נוכל למרוח עליו חומרים נוספים עד שיתייבש.

עוד פרמטר שמשחק תפקיד הוא רוחב שטח העבודה, אם ישנם כמה חלונות לאטום והם מפוזרים בצדדים שונים של הבניין זה יעשה את העבודה מורכבת יותר, מאשר שכל החלונות אחד מעל השני באותה גלישה.

ישנם כמה גורמים נפוצים לחדירת מים מחלונות:

1 - במגע בין האלומיניום/מסגרת החלון לקירות מצדם החיצוני יש איטום ישן שנסדק או שאינו מחובר טוב - זאת אומרת שלא הכינו את השטח כראוי לפני מריחת הדבק האוטם.

2 - נעשה איטום חיצוני למסגרת החלון אך חומר האיטום לא מיועד לאיטום חיצוני ומתבלה - ישנם סיליקונים רבים שמיועדים לשימיש פנימי בלבד.

3 - החלונות הוחלפו או שנפתח חלון חדש בקיר, לרוב במקרה זה לא נעשה איטום כלל סביב החלונות. בטיפול לאיטום חלונות מצידם החיצוני מתבקש שימוש בפריימר המיועד לקירות חיצוניים, הפריימר מאפשר היקשרות בין שטח הקיר לדבקים(מסגרת החלון לא זקוקה לפריימר). לפני הפריימר חשוב לנקות את השטח מאבק וייבש לחלוטין.

כאשר המרווח שבין מסגרת החלון לקיר גדול מידי, נעשה מילוי בבטון לפני.

4 - בין זכוכית החלון עצמו לבין מסגרת החלון אמור להיות גומי שמייצר איטום, לפעמים הגומי זה נפגע או מראש לא היה בקוטר מספק ואינו מתפקד כאוטם כלל. מסגרת החלון חלולה וכאשר מים חודרים בין הזכוכית למסגרת החלון הם מחלחלים דרך המסגרת וזורמים למטה. במקרה זה אני ממליץ על שימוש ב ״סופר-7״ שקוף.

5 - מסילת החלון אינה אטומה, או אינה בשיפוע מספק כלפי חוץ, לפעמים חורי הניקוז אינם מספקים ניקוז מהיר(או לא קיימים), המים עולים על גדותים במסילה או חודרים תחתיה ויוצאים מתוך הקירות הפנימיים. חדירת מים מהמסילות נפוצה מאד ואינה קשורה לאיטום חיצוני, אם מדובר באיטום המסילה עצמה מנקים ומייבשים את שטח העבודה ואפשר לאטום עם סופר7.

איטום מסילת חלון

Comments


פוסטים אחרונים
חיפוש לפי טאגים
No tags yet.
bottom of page