June 13, 2019

עבודה זו נעשתה ברמת גן, בסנפלינג נתן לעשות עבודות שיקום בטון נרחבות ותיקוני בטון נקודתיים, כמו כן אפשר לתת אחריות ביתר קלות - הקירות נגישים בכל זמן, אין צורך בהרכבת פיגומים או השכרת מנוף.

עבודת שיפוץ קירות חיצוניים בסנפלינג :

השיפוץ בעבודה המתוארת בתמונות נעשה בסנפלינג ב...

May 15, 2019

דוגמא להצעת מחיר לאיטום קיר חיצוני - פירוט שלבי העבודה ותמונות במהלך העבודה.

May 5, 2019

חדרים רטובים משלשה גורמים עיקריים, צנרת מים שנפגעה בקירות הבניין,

קירות הדירה החיצוניים אינם אטומים או חדירת מים מחלונות.

לעיתים ישנם חלונות גדולים מאד, ובשטח זכוכית גדול נוצר עיבוי של אדים בחורף, אז ממש נראה נזילות מים על החלונות והפתרון היחידי הוא אוורור הדירה. כאשר מו...

May 17, 2018

איך אוטמים קיר? כדי לאטום קיר הכרחי להבין את המקור לחדירת המים, לפעמים יש לעשות תיקוני טיח - לאיטום סדקים טיפול שונה - איך נאטום מקרים שונים ומה הם שלבי העבודה

May 8, 2018

עבודות איטום - תל אביב / גוש דן - סנפלינג

December 20, 2017

?מתי נקבל איטום כנגד מים עומדים

ליציקת בטון המורכבת ממלט חול ודבק יש עמידות מאד גבוהה כנגד חדירת מים. דחיסות החומר והדבק שמוסיפים לתערובת מגבירים את כוח האיטום, מעבר לזה ישנם רמות שונות של מלט בדחיסות שונה שמחזקת את הבטון.

ולמרות כל זאת, בטון לאורך זמן גם הוא סופג מים. ו...

Please reload

חיפוש טאגיות
מאמרים ראשיים
איטום קירות תת קרקעיים

איטום קירות בגינה עם בטון וסיקה טופ-107

סנפלינג מאפשר גישה נוחה ונקודתית לאיטום חדירות מים בקירות חיצוניים

אילו אפשרויות ישנם לאיטום קירות חיצוניים? 

חדירות מים נפוצות בחלונות, מה הפתרונות איטום ומה תוכלו לעשות בעצמכם