June 13, 2019

עבודה זו נעשתה ברמת גן, בסנפלינג נתן לעשות עבודות שיקום בטון נרחבות ותיקוני בטון נקודתיים, כמו כן אפשר לתת אחריות ביתר קלות - הקירות נגישים בכל זמן, אין צורך בהרכבת פיגומים או השכרת מנוף.

עבודת שיפוץ קירות חיצוניים בסנפלינג :

השיפוץ בעבודה המתוארת בתמונות נעשה בסנפלינג ב...

December 20, 2017

איטום חלונות בסנפלינג מאפשר גישה מאד נוחה לעבודה.

הטיפול ברוב חדירות המים הוא עם דבקים גמישים המיועדים לשימוש חיצוני, לעיטים האיטום דורש תיקוני בטון.

בסנפלינג העבודה גדלה ככל שנוספים שלבי עבודה, למשל כאשר נעשה

שימוש בבטון, אנחנו לא נוכל למרוח עליו חומרים נוספים עד שיתייבש...

Please reload

חיפוש טאגיות
מאמרים ראשיים
איטום קירות תת קרקעיים

איטום קירות בגינה עם בטון וסיקה טופ-107

סנפלינג מאפשר גישה נוחה ונקודתית לאיטום חדירות מים בקירות חיצוניים

אילו אפשרויות ישנם לאיטום קירות חיצוניים? 

חדירות מים נפוצות בחלונות, מה הפתרונות איטום ומה תוכלו לעשות בעצמכם