December 20, 2017

לאורך זמן מעטפת הבניין נחלשת ומאפשרת חדירה של מי גשמים, מבנים רבים עומדים בפני שיפוץ כללי, תמ״א 38 או לחילופין איטום נקודתי של חדירת מים, הכשלים במבנה נובעים מכמה נקודות:

1 - תנודות שמגיעות מהקרקע

ובעצם מנערות את יציקות בניין, התזוזה בעמודים מייצרת סדקים בחיבורים שבין הי...

Please reload

חיפוש טאגיות
מאמרים ראשיים
איטום קירות תת קרקעיים

איטום קירות בגינה עם בטון וסיקה טופ-107

סנפלינג מאפשר גישה נוחה ונקודתית לאיטום חדירות מים בקירות חיצוניים

אילו אפשרויות ישנם לאיטום קירות חיצוניים? 

חדירות מים נפוצות בחלונות, מה הפתרונות איטום ומה תוכלו לעשות בעצמכם